KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6 L
KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6 L

KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6 L

Cena: 260 zł
Brutto
Ilość

* Skorzystanie z przycisku „Chcę zamówić ten dom” jest niezobowiązujące i nie spowoduje pobrania środków finansowych z konta. Nasz panel zakupowy nie prosi o podanie numerów konta, kart kredytowych oraz nie przekierowuje do platform płatniczych, a jedynie przekazuje nam dane do sporządzenia wstępnej umowy.


Domki Drewniane


Drukuj ofertę

KOOPMANS UNIEPALNIACZ KUPRAFUNG - Impregnat do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia 6 L

Impregnat służący do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia.

Elementy zabezpieczone produktem UNIEPALNIACZ, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg Bfl-s1 reakcji na ogień, co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIEKAPIĄCY, NIEODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIA” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA PRZEZ ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć (w pierwszej kolejności) impregnat techniczny GRUNT linii Koopmans (w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia).

Zastosowanie:

  • drewno budowlane

Cechy:

  • do zabezpieczania drewna przed działaniem ognia
  • ciekły
  • wodorozcieńczalny
  • nie powoduje korozji metali


Podobne produkty