Beneficjent BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" realizuje projekt pn. „Polskie domy drewniane na zagranicznych rynkach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, w tym na rynek amerykański i kanadyjski. 

Wartość projektu: 290 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 217 575,00 PLN

 

Beneficjent BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego domów z bala klejonego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i planowane efekty projektu:

Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, którego celem jest opracowanie nowego

projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożony nowy produkt - domy z grubego bala

Wartość projektu: 1 177 350,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 828 250,00 PLN

 

Beneficjent BARTOSZ SOBOTA "ELEKTRO RYGIEL" realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego listew do progów drzwiowych w domach drewnianych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Cele i planowane efekty projektu:

Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, którego celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożony nowy produkt - listwy do progów drzwiowych w domach drewnianych

Wartość projektu: 792 735,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 346 025,00 PLN