* Poza UE i stefę Schengen klient zobowiązany jest do zorganizowania transportu.
(kwestie cen kontenerów, podatków, kontroli ceł i innych sanitarnych leżą wtedy po stronie klienta)