Sortuj wg:

Wykonywanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia w domku letniskowym:

 

Wymagania:

Głównym zadaniem instalacji elektrycznej jest dostarczenie energii elektrycznej do użytkownika. Aby instalacja mogła spełniać swoją funkcję poprawnie, spełnionych musi być kilka dodatkowych wymagań. Od instalacji wymaga się by była funkcjonalna, solidna oraz przede wszystkim bezpieczna dla użytkownika. Zapewnienie ochrony przy eksploatacji instalacji niskiego napięcia sprowadza się do zagwarantowania bezpieczeństwa przed następującymi zagrożeniami:

 

- porażeniem prądem elektrycznym, zwarciowym i przeciążeniowym,

- przepięciami powstałymi na skutek wyładowań atmosferycznych i łączeniowych,

- skutkami cieplnymi.

 

Wykonywane, przez nas, instalacje elektryczne zawierają wszystkie wyżej wymienione cechy. Zapewniamy bezpieczeństwo w użytkowaniu, trwałość przy jednoczesnej wysokiej estetyce wykonania oraz bardzo konkurencyjnej cenie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania projektu.

 


 

Zasady Ogólne:

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiadać wymaganiom „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597; Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) oraz powołanym, w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. Pozostałe normy oraz opracowania techniczne można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej.

 


 

Wykonanie:

W domkach letniskowych szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo. O zasadach przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej decyduje Rejonowy Zakład Energetyczny, który w warunkach technicznych określa podstawowe informacje. Najważniejszym elementem instalacji elektrycznej w domku letniskowym jest szafka rozdzielcza, umieszczana najczęściej przy drzwiach wejściowych. Zawiera w swojej strukturze wszystkie niezbędne podzespoły umożliwiające bezpieczną eksploatację instalacji oraz zapewniającą szybką reakcję na wynikłe zagrożenia. Od szafki rozdzielczej prowadzone są przewody do poszczególnych pomieszczeń.

 

 

 


 

 

Sposoby prowadzenia przewodów:

Jednym ze sposobów prowadzenia instalacji elektrycznej jest montaż w specjalnie zaprojektowanych listwach ochronnych. Tego typu instalacje najczęściej wykonywane są w domkach letniskowych oraz w domach z bali, gdzie jednowarstwowa struktura ściany nie pozwala na inny sposób prowadzenia przewodów.

 Drugim bardzo powszechnie stosowanym sposobem umieszczenia przewodów jest prowadzenie instalacji w ścianie. Takie zastosowanie jest szczególnie popularne w domkach całorocznych, w których wewnętrzne ściany obłożone są płytami gipsowo-kartonowymi lub boazerią. Zaletą tej konstrukcji jest całkowita niewidoczność przewodów. Przewody umieszczone są w specjalnych elastycznych rurkach instalacyjnych (peszelach) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

 

Elementem końcowym są gniazda wtykowe montowane w typowych puszkach przystosowanych do montażu w płytach gipsowo-kartonowych lub naścienne gniazda wtykowe.